Hem

Jämthonung & Hantverk

Lokalproducerad honung från

Berglunds Gård i Mälgåsen/Jämtland


Vår bigård är belägen i Jämtland.

Ligger i en mindre by som heter Mälgåsen. Gården är en släktgård med tillhörande skog, där produceras vår goda kvalitetshonung av våra Nordiska bin.
- Lokalproducerat i Jämtland -


Vinterfodring


Honungen som vi levererar är lokalproducerad honung och den levereras i glasburkar för bästa hållbarhet och kvalitet.


Honungsdagg (bladhonung, bladlushonung, skogshonung): En seg sockerrik växtsaft som bladlöss drar ur växterna och lämnar efter sig på blad och barr. Bina samlar in den och använder den på samma sätt som nektar. Honungen, också den kallad "bladhonung", "skogshonung" etc., blir lite annorlunda än vanlig nektarhonung och anses vara en delikatess. Då flera av våra bikupor står i skogen så anses vi leverera en blandning av sommarhonung och skogshonungen.
Välkommen till en del av Berglunds Gård i Mälgåsen

Om våra bin:


Våra bin är det Nordiska biet, Apis m. mellifera.

Det är mörkt brunt till svart. Anpassning till ett nordligt klimat. En annan anpassning är den längre behåringen. Hårlängden på bakkroppen är dubbelt så lång som hos sydliga biraser. Den tål lite mer kyla och börjar flyga redan vid 5-7 grader.


Mer information finns på NordBi´s hemsida -->>

Contact Form